Континент

Де ла Википедия ын лимба молдовеняскэ

Ун континент есте о порциуне ынтинсэ си континуэ а супрафецей терестре.

Континентеле сунт:

Еуропа ши Асия формeaзэ ун сингур континент Еурасия. ну екзистэ декыт ун мунте каре делимитязэ Еуропа де Асия - мунтеле урал.