Жудецеле Републичий Молдова

Де ла Википедия ын лимба молдовеняскэ

Молдова а фост ымпэрцитэ пынэ ын фебруарие 2003 ын 9 жудеце, ун муничипиу ши доуэ унитэць територияле:

Ын презент Молдова есте ымпэрцитэ ын 32 де раиоане.