Гэгэузи

Де ла Википедия ын лимба молдовеняскэ

Гэгэузий сунт ун попор турчик, о популацие миноритарэ ин Република Молдова (мaи aлес ын Гэгэузия) ши ын судул Басарабией (Буӂяк), ей нумэрынд апроксиматив 250.000 де персоане. Сунт пробабил десченденций турчилор Огуз каре с-ау ашезат ын ачастэ реӂиуне ын секолул XI ши каре ау адоптат крештинисул. Де фапт, алэтурь де кюваши, попор дин Русия, сунт синӂуреле групурь етниче турчиче каресунт ин мод предоминант крестине (ши ортодоксе).

Гэгэузий ау ашезэрь ын реӂиуниле украиниене Одесса ши Запорожие, ка ши ын Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Кабрдино-Балкария ши Ромыния. Де асеменя, май сунт апроапе 20.000 де гэгэузи ын цэриле балканиче Гречия ши Булгария.